top of page

עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי

אודות העמותה

עמותת ידידי התיכון הוקמה בשנת 2014 מתוך מטרה לייצר חיבור בין בוגרים, הורים, צוות ולשמר את האופי המיוחד של התיכון לחינוך סביבתי.

האתגר המתקרב שמציג סימן שאלה (?) על הרלוונטיות של התיכון, ביחד עם לחצי תקציב של גורמי ממשלה, לחצי תקציב של התאגיד ויצירת תחושה כי מדובר בתיכון אליטיסטי, מחייבת אותנו, כולנו, להירתם ולהוכיח את ההשפעה העצומה של פנינה חינוכית זו.

אצל כולנו בוגרים, מורים, אנשי צוות, הורים ואוהבי התיכון באשר הם יש פינה חמה ותחושה כי ביה"ס והפנימייה עיצבו אותנו, במובן מסוים. אצל חלקנו, אפילו קבע מסלול חיים, אצל אחרים זווית הסתכלות שונה. אם כך או כך בכל מקרה לא ניתן להישאר אדיש לתקופת התיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר (כיום במדרשת בן גוריון).

1/5
bottom of page