ישיבות ועד עמותה

סיכום ישיבת ועד מתאריך

28/02/2020

ישיבה מספר

1-20

סיכום ישיבת ועד מתאריך

20/09/19

ישיבה מספר

1-19

סיכום ישיבת ועד מתאריך

20/09/19

ישיבה מספר

1-19

סיכום ישיבת ועד מתאריך

20/5/19

ישיבה מספר

20-5-19

סיכום ישיבת ועד מתאריך

10/06/18

ישיבה מספר

18-3

סיכום ישיבת ועד מתאריך

13/08/19

ישיבה מספר

18-4

סיכום ישיבת ועד מתאריך

06/01/19

ישיבה מספר

ינואר 19

סיכום ישיבת ועד מתאריך

24/09/18

ישיבה מספר

18-5