יצירת קשר

עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר
ע"ר 58-058230-2

ת.ד 406 מדרשת שדה בוקר, מיקוד 8499000