ישיבות אסיפה

פרוטוקול אסיפה כללית שנתית עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר -מיום 28/12/18