אודות התיכון לחינוך סביבתי

התיכון לחינוך סביבתי
התיכון לחינוך סביבתי
התיכון לחינוך סביבתי
התיכון לחינוך סביבתי

בית-הספר התיכון הוקם בשנת 1976 על ידי קבוצת חוקרים ומורים צעירים שחלמו להקים בית ספר שיתמקד בתחומי האקולוגיה ומדעי הסביבה, ויהווה מעין שילוב של בית ספר עיוני רגיל עם בית ספר שדה. במשך מספר שנים פותחה בבית-הספר תוכנית לימודים עיונית וייחודית בלימודי הסביבה (הראשון בארץ בתחום זה). תוכנית לימודי הסביבה כוללת למידה רבה בשטח, בימים מרוכזים, בסדנאות שדה ובסדנה סביבתית, המשלבים חוויה עם למידה פעילה.

נכון לשנת תשע״ח מתחנכים בבית הספר כ-400 תלמידים בארבע שכבות, מכיתה ט' ועד י"ב. לבית הספר מגיעים תלמידים מכל רחבי הארץ המתגוררים במסגרת הפנימייה (פנימיסטים). כמו כן, בבית הספר מתחנכים גם ילדים הגרים במדרשת בן גוריון. כשני שלישים מהתלמידים נמצאים במסגרת הפנימייה.

התיכון שם דגש על החינוך הסביבתי (Environmental education), שבא לידי ביטוי בהוראה של מגוון שיעורים מחוץ לכיתות.

תלמידי בית הספר יוצאים למספר רב של סדנאות שטח בנות ארבעה עד חמישה ימים במהלך ארבע שנות הלימוד, להם קודמת הכנה אינטנסיבית על ידי מורים מתוך בית הספר, מרצים מהאוניברסיטה ומומחים בתחומים אלו. הסדנאות מתפרסות על כל הארץ, במהלך פעילותן נלמדת התמצאות בתוואי השטח כשהציוד העיקרי מונח על כתפי התלמידים.

כל התלמידים לומדים לימודי סביבה כמקצוע מוגבר לבגרות.

 
חזון ביה"ס התיכון לחינוך סביבתי
  • להוביל תהליכי שינוי במדינת ישראל בהתייחסות האדם והחברה אל סביבתם באמצעות תהליכים חינוכיים מחוללי מפנה- גרסת שדה בוקר

  • לפתח מערכת חינוכית כוללת על הסביבה, בתוך הסביבה, ולמען הסביבה

  • לפתח תכניות חינוכיות חדשניות המעודדות אהבת הארץ על נופיה הטבעיים והאנושיים בדרך של למידה משמעותית, אחריות אישית וקבוצתית, פיתוח חשיבה מקורית וסקרנות מחקרית

 

בבית ספר נעשה שימוש במודל חינוכי ייחודי של הוראה בדרך של יצירת רגעים משמעותיים בקרב המתחנכים, בשילוב של חשיבה, רגש ועשייה. דרך חינוכית זו מעודדת את העצמאות והאחריות האישית של התלמידים, בהקשרים סביבתיים. אחד הכלים להגשמת חזון בית הספר והשגת מטרותיו החינוכיות, הוא אישור סיורי תלמידים בשטח ברדיוס 10 ק"מ ללא לווי מבוגרים.