בעלי תפקידים

ועד העמותה:

יו"ר העמותה – רז ארבל

חברת ועד – סיגלה גולדפרב

חבר ועד – גד שווגר

חבר ועד- יגאל שוקרון

חבר ועד - ענן שיאון

בעלי תפקידים נוספים:

מנהל כספים והנה"ח – רו"ח איתי מנור

יועץ משפטי – עו"ד דר' איתי הס

  • Black Facebook Icon

© עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי
ע"ר 58-058230-2

ידידי 12.jpg